Goede doelen

Een goed geschreven tekst is van groot belang voor u of voor uw organisatie en dus is het belangrijk dat u een hoogwaardige tekst ontvangt. Maar er is meer in de wereld dan tekst. Door maatschappelijk te ondernemen draagt Casper Context zijn steentje bij aan een socialere en schonere wereld, want Casper Context zet zich in voor mens en milieu. Concreet betekent dit dat van elke euro die u bij Casper Context uitgeeft, een klein percentage wordt afgedragen aan twee goede doelen: CARE Nederland en het Wereld Natuur Fonds. Op deze manier krijgt u niet alleen een hoogwaardige tekst, maar draagt u indirect ook bij aan een betere maatschappij.

CARE Nederland zet zich in voor de allerarmsten in de wereld. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan vredesopbouw, ramppreventie en noodhulp.

Het Wereld Natuur Fonds maakt zich sterk voor een schonere wereld waarin mens, dier en milieu in balans zijn.